Obchodné podmienky

1.Všeobecné ustanovenia

Kupujúci učinením záväznej objednávky potrvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

2.Objednanie tovaru a služieb

Ponúkame Vám možnosť nákupu priamo z Vašeho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, e-mailu či písomne na našej adrese. Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve-objednávke. Rozmery hmotnosť, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcu. V prípade nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať.
Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať iba tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikami či vlastnosťami obvyklími pre daný druh tovaru, vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platných na území Slovenskej republiky. Zároveň riadne vybavené návodmi k obsluhe a záručnými listami, ak je to pre daný druh tovaru obvyklé.
Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkýcj požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kde samotná zmluva následne vzniká samotným dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V jednotlivých, hlavne cenove náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim.
V prípade, že v priebehu doby, keď bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo k zmene ceny či dodávaného sotimentu zo strany dodávateľa, má naša spoločnosť právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu po prípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

3.Potvrdenie objednávky

Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky Vám zašleme e-mailom, o odoslaní tovaru budete rovnako informovaný e-mailom. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať.

4.Zrušenie objednávky

Každú objednávku môžete do 24 hodín od potvrdenia prijatia objednávky zrušiť a to telefonicky alebo e-mailom bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru alebo služby.

5.Doprava

Objednaný tovar Vám zašleme prostrednictvo prepravnej spolocnosti UPS. Dopravné e-shop 9 € bez DPH, dobierkovné e-shop 2 € bez DPH. V prípade že ste na našej rozvozovej trase, je možné po dohode individuálne prevzatie alebo dodanie tovaru.
Pri objednavke tovaru v hodnote nad 200 € bez DPH, dopravné neplatíte, vyhradzujeme si právo zmeny spôsobu dopravy objednaného tovaru ak je to z prepravných dôvodov nutné (rozmernejšie zásielky).
Pri úhrade dobierky ste povinný si vždy vyžiadať doklad o zaplatení dobierkovej čiastky, kde bude uvedená čiastka ktorá je pri dobierke vyberaná.
V prípade, že bude reklamované inkaso dobierky a nebude možné doložiť doklad o predaní peňazí zo strany konečného príjemcu, nebude reklamácia uznaná.

6.Dodacia lehota

Dodacia lehota je z pravidla do 3 týždňov, iba v prípade zhotovenia tovaru na zákazku môže byť táto doba do 5 týždňov. O dlhšej dodacej lehote budete vopred informovaný.

7.Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie
V prípade potreby, kedy predaj tovaru (resp. realizácia predmetu plnenia) je uskutočnený spotrebiteľom na základe zmluvy uzavretej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (hlavne elektronický obchod na Internete), má kupujúci-spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia plnenia. Iba v prípade, pokiaľ by dodávateľ nepredal spotrebiteľovi informácie, ktoré je podľa § 10 zákona č.108/2000 Z.z. povinný predať, je táto lehota 3 mesiace od prevzatia plnenia. Ak sú tieto informácie podľa ust. § 10 zákona č.108/2000 Z.z. riadne predané v priebehu tejto trojmesačnej lehoty od prevzatia plnenia, dochádza k ukončeniu trojmesačnej lehoty a od tej doby beží lehota štrnásťdenná na uplatnenie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 12 ods. 5 zákone č.108/2000 Z.z. Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku musí byť dodávateľovi (predávajúcemu) doručené do skončenia lehoty pre odstúpenie. Pri využití tohto práva na odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľ povinný k riadnemu vráteniu kompletného tovaru(plnenia), tj. v pôvodnom stave a obale, schopného ďalšieho predaja, neporušeného, so všetkými dokladmi a dokumentáciami, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Spotrebiteľ vracia tovar na adresu dodávateľa. Dôsledkom odstúpenia je povinnosť strán vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie spotrebiteľ, iba v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitativnym požiadavkám a nebol vadný. Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru spotrebiteľom je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť spotrebiteľovi čiastku zaplatenú za tovar, po odčítaní nákladov vynaložených predávajúcim za dopravu tovaru k spotrebiteľovi.
Zmluvu uzavretú na diaľku so spotrebiteľom je možné zrušiť iba za podmienok stanovených občianskym zákonníkom (§ 49, §517 odst. 1,§ 597, § 623 , § 679).
Spotrebiteľom v zmysle z hora uvedenom sa rozumie zákazník – kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
V prípade potreby Vám do 14 dní odo dňa prevzatia objednaného tovaru tento nepoužitý a nepoškodený vymeníme za iný druh. Tovar stačí zaslať doporučeným balíkom (nie na dobierku) na našu adresu. Náklady spojené s výmenou nesie v plnej výške kupujúci.

8.Platobné podmnienky

Programom je ponúknutá možnosť platby na dobierku.
V prípade, že objednávajúcim je obec, je možná po predchádzajúcej dohode platba formou faktúry zaslanej súčasne s tovarom. Predávajúci si vyhradzuje právo platbu za tovar faktúrou odmietnuť.

9.Reklamácia a záruka

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym rádom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenie. Prípadné vady je kupujúci povinný urýchlene hlásiť predávajúcemu. Za vady vzniknuté prepravcom neručíme.
Na každý tovar sa vzťahuje záruka v zákonnej lehote 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak.
Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté :

  • Bežným opotrebením
  • Nesprávnym použitím výrobku
  • Nesprávnym skladovaním

Postup pri reklamácii :

  1. Informujte nás o reklamácii e-mailom alebo písomne
  2. Tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu
  3. Do zásielky uveďte dôvod reklamácie, svoju adresu a telefónny kontakt
  4. Priložte kópiu dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskoršie do 30 dní od prevzatia tovaru našou spoločnosťou.

 


Prílohy

Český výrobca

Expresné dodacie lehoty

Záručný a pozáručný servis

Profesionálne poradenstvo

Pavliš a Hartmann Slovakia s.r.o.

Varšavská 29 (mapa)
831 03 Bratislava
Slovenská republika

+421 244 883 883

Sme na sociálnych sieťach


© 2024 Pavliš a Hartmann, spol. s r.o. /  Admin /  Cookies /  Ochrana OÚ

Eshop bol vytvorený a marketing poskytuje AZC

Váš prehliadač (Internet Explorer) je zastaraný.

Pre systém Windows už nevydáva žiadne aktualizácie. Stiahnite si jeden z týchto aktuálnych, bezplatných a vynikajúcich prehliadačov: