Sme výrobca požiarnej techniky, hadíc, hydrantových systémov, ktorý sa snaží o spokojnosť zákazníkov nielen kvalitou týchto výrobkou, ale tiež s partnerským prístupom a dôverou, ktorá vychádza z našeho systému riadenia. Zavedenie funkčného a výkonného systému akosti považujeme za samozrejmú súčasť riadenia modernej firmy. Náš záväzok k zavedeniu systému riadenia akosti a jeho zlepšovanie vychádza z Filozofie:
Spokojnosť zákazníkov je prioritou všetkých pracovníkov firmy.
Kvalita požiarnej techniky vyžaduje systémové riadenie procesov a zlepšovanie vybavenosti výrobnou a merajúcou technikou. Chceme inovácie výrobkov a zariadenie také, ktoré upevní naše postavenie na trhu.
Spokojný zamestnanec pôsobí na kvalitu výroby a vnútornú komunikáciu.Chceme dosahovať maximálne zapojenie do našej podnikateľskej úspešnosti.
Partnerstvo s dodávateľom chceme rozvíjať na princípoch vzájomnej výhodnosti.
Systém kvality zavedieme tak, aby vyhovoval splneniu požiadavok zákazníkov podľa normy ČSN EN ISO 9001 a požiadavkám dodávateľa pre Armádu Českej republiky.

Tento web využíva cookies

Pre chod webu sú nevyhnutné aktivované esenciálne súbory cookies. Pre plnohodnotné poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti sú však nutné povoliť aj voliteľné cookies. Kliknutím na nasledujúce tlačidlo, ich zapnete. Viac informácií

Nastavenie cookies

Vaše súkromie je dôležité. Môžete si vybrať z nastavenia cookies nižšie. Viac informácií