Upravit stránku
Požární proudnice Tajfun - Turbo B75 a Tajfun - Turbo R B75	Požární proudnice Tajfun - Turbo B75 a Tajfun - Turbo R B75	Požární proudnice Tajfun - Turbo B75 a Tajfun - Turbo R B75	Požární proudnice Tajfun - Turbo B75 a Tajfun - Turbo R B75	Graf průtoku	Graf dostřiku

Prúdnica vo vyhotovení 75 R je tvorená telesom prúdnice s oporným oblúkom s rukoväťou a otočnou hlavou zo zliatiny hliníka.

Otázky k produktu a objednávka

Vaše otázky týkajúce sa tohto produktu vybavíme:

Produkt môžete Objednávať na našom eshope.

Prúdnica vo vyhotovení 75%s s%je tvorená telesom prúdnice s oporným oblúkom s rukoväťou a otočnou hlavou zo zliatiny hliníka. Teleso prúdnice je vybavené plastovým návlekom a hlava prúdnice ochrannou tvarovanou gumovou vrstvou. Otočná hlava umožňuje plynulo meniť tvar prúdu od sprchového do plného a uzavretie prúdnice. Potrebná je 1/2 otáčky hlavy.

Na vtokovom hrdle je nasadená hrdlová tlaková spojka B 75 podľa ČSN 38 9427. Prúdnica vo vyhotovení 75 nemá oporný oblúk a na hrdlovej spojke B 75 je priamo na telese nasadená prúdnica. Všetky materiály sú zvolené s ohľadom na mimoriadne namáhanie, ktorému môže byť prúdnica pri požiarnom zásahu vystavená.

Táto prúdnica je určená na striekanie vody plným prúdom, sprchovým prúdom, najmä na hasenie prachových a ľahko rozvíriteľných látok (napr. uhlie, múka apod.). Je veľmi výhodná na zauhľovacích trasách v energetike, kotolniach na uhlie, silách, stolárskych dielňach, poľnohospodárskych objektoch a pri hasení lesných požiarov. Pri hasení bytových požiarov odporúčame použiť rozprášenú hmlu, ktorá dosahuje maximálny hasiaci účinok s minimálnou spotrebou vody, čim minimalizuje následné škody po zásahu.

Tajfun - Turbo B75

Technická data

Hmotnosť:1,6 kg
Pracovný tlak:1,6 MPa
Dĺžka:219/300 mm (min./max.)

Tajfun - Turbo R B75 

Technická data

Hmotnosť:2,45 kg
Pracovný tlak:1,6 MPa
Dĺžka:560/570 mm (min./max.)
Šírka:125 mm
Výška:210 mm
Tajfun - Turbo B75kat. číslovv 136e-shop
Tajfun - Turbo R B75kat. číslovv 137e-shop